2012/Sep/27

นักวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ คิดค้น หานวตกรรม ความรู้ใหม่ๆ ตอบสนอง
ขจัดทุกข์ทางกายให้กับมนุษย์
 
ศาสดากับศาสนา หาหนทางหลุดพ้น เพื่อขจัดทุกข์ทางใจให้กับสรรพสิ่ง
 
กายและใจ สิ่งไหนจะถึงซึ่งจุดที่มนุษย์ค้นหา
 
=========================================
 
เมื่อก่อนตอนเด็กๆ เราเป็นเด็กเรามักจะเอาตัวเองเป็นใหญ่ อยากได้อะไร
อยากทำอะไรก็ทำตามความต้องการ ภายในใจของเรา แสดงมันออกมา
 
เมื่อโตขึ้น การเข้าสู่สังคม การอยากเป็นที่ยอมรับ ทำให้เราต้องปรับปรุงตัว
บางครั้งหนีความเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่เราเป็น ซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้า
กับสังคมส่วนใหญ่ได้ เราก็ต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็มี
ถ้าพื้นฐานความเป็นเด็กถูกอบรมปูทาง จากสิ่งแวดล้อมให้มี อีโก้ในด้านดี
แต่บางคนต้องเปลี่ยนแปลงหมดสิ้นทุกสิ่งอย่าง เพื่อหนี จากสภาพแวดล้อม
ที่บังคับโดยไม่ตั้งใจให้เป็น คนไม่เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
 
จนเมื่อถึงสูงวัย วัยกลางคน เราก็จะเลือกได้ ว่า เราจะทำอย่างที่เราเป็นจริงๆ
หรือเราเลือกที่จะเป็นอย่างที่สังคมยอมรับ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม แต่ทำได้ ประมาณ เสียใจแต่ไม่แคร์ มีอยู่มากมาย
ฐานะ วุฒิภาวะ ....
 
=======================================
 
เมื่อก่อนชอบแสดงออก แต่โตขึ้นมาไม่กล้า เก็บตัวเองปิดเพื่อ หลีกเลี่ยงข้อด้อย
แต่เมื่อเข้าสู่สังคม จำเป็นต้องเปิด สิ่งที่ซ่อนไว้ในความมืดต้องปิดเอาไว้
ไม่ให้ใครรู้ และค่อยๆ ขจัด กำจัด ปลิดมันทิ้งไป เพื่อแสดงตัวตนเปิดเผย
 
แต่วันนี้ กับสิ่งที่ได้รับ ทุกสิ่งอย่าง รู้สึกเหมือนว่า พอแล้ว กูกลับไปอยู่มืดๆ
ของกู ตามแต่สมควร ก็ได้  (ว่ะ) ... 

Comment

Comment:

Tweet